Warszawa - panorama
Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54
print as PDF
Ogłoszenie nr 121655 / 31.05.2023
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: rachunkowości w Wydziale Przepływów i Rachunkowości, Departament Budżetu
#administracja publiczna #finanse publiczne
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Kształtujemy zasoby środowiska naturalnego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozwijamy postawy proekologiczne oraz tworzymy nowoczesną politykę klimatyczno-energetyczną państwa. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi ewidencję księgową Ministra jako dysponenta części budżetowych 41 – Środowisko, 47 – Energia i 51 – Klimat w zakresie płatności realizowanych z budżetu europejskiego i współfinansowania przez BGK oraz poziomu ich rozliczenia, w tym przeprowadza weryfikację pod względem finansowym otrzymywanych w tym zakresie informacji od IW, BGK i Ministerstwa Finansów
 • Sporządza, w tym w systemie TREZOR, sprawozdanie budżetowe Rb 28UE, Rb28 Programy, Rb-BZ1 jako dysponenta części budżetowej 41 – Środowisko, 47 – Energia i 51 – Klimat
 • Przeprowadza okresową analizę i weryfikację obrotów i sald kont przypisanych do budżetu europejskiego oraz sporządza do celów sprawozdawczych, miesięczne i roczne zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • Odpowiada za przygotowywanie zgód Ministra na dokonywanie płatności przez jednostki resortowe oraz zgód na wydawanie przez właściwe instytucje upoważnień do wystawiania zleceń płatności, w tym prowadzi ewidencję wydanych zgód, a także zgłasza do Ministra Finansów jednostki resortowe przewidziane do ujęcia w wykazie jednostek uprawnionych do składania zleceń płatności w systemie BGK-Zlecenia
 • Uczestniczy w opiniowaniu i uzgadnianiu wzorów umów, w szczególności umów dotacji celowych, a także porozumień i aneksów, a także treści instrukcji, zaleceń i wytycznych oraz innych dokumentów dotyczących m.in. realizacji projektów w ramach POIiŚ 2014-2020, PO PT i MF EOG i NMF 2014-2021, w zakresie przepływów finansowych i rachunkowości
 • Przekazuje, na wniosek komórki ds. funduszy europejskich, IW – w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz Operatorowi Programu – w ramach MF EOG i NMF informacje o wysokości przysługującego im limitu objętego upoważnieniami do dokonywania płatności w ramach budżetu środków europejskich i środków na współfinansowanie, w tym o jego zmianach
 • Weryfikuje i analizuje płatności otrzymane i zrealizowane przez BGK, wystawionych przez IP i IW w ramach POIiŚ 2014-2020 oraz Operatora Programu MF EOG i NMF
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu sprawozdań Rb-N, Rb-Z, Rb-BZ1 oraz sprawozdań finansowych w zakresie budżetu europejskiego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze finansowo-księgowym albo powyżej 2 lat w jednostkach sektora finansów publicznych
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych i aktów wykonawczych do tej ustawy, o rachunkowości
 • umiejętność obsługi programów specjalistycznych QNT, Trezor, BGK-Zlecenia, NBP
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca i rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), gratyfikację finansową za wyniki i osiągnięcia, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody jubileuszowe
 • praca hybrydowa (w zależności od charakteru pracy)
 • ruchomy czas pracy
 • pakiet świadczeń socjalnych, w tym m. in. dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • świadczenia dodatkowe: karty sportowe, zniżki na bilety do wybranych warszawskich teatrów, pakiet medyczny oraz ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach
 • możliwość rozwoju zawodowego (m. in. szkolenia, dofinansowanie do nauki języka obcego i studiów podyplomowych)
 • przyjazne miejsce pracy: pomieszczenie i stojaki na rowery na terenie urzędu oraz prysznice, bufet w siedzibie urzędu, pokój relaksu
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)
 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem
Dodatkowe informacje
 • Zapraszamy do obejrzenia filmu "Ludzie od klimatu" https://www.youtube.com/watch?v=Y0L_ws9SGnI
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalnym
 • rozmowa kwalifikacyjna

Możemy przeprowadzić dodatkowe etapy naboru z użyciem następujących metod i technik:

 • analiza dokumentów
 • sprawdzian wiedzy
 • sprawdzian znajomości języka obcego
 • sprawdzian umiejętności
 • wywiad behawioralny
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • W przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz tłumaczenia przysięgłego dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego powinny zawierać informacje jednoznacznie potwierdzające pełen wymagany okres zatrudnienia, obszar i rodzaj wykonywanych zadań, np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje lub oświadczenie o spełnianiu tego wymogu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 12 czerwca 2023

na adres:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym: DBstsp133/2023

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
883-840-085
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 12.06.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Przed przystąpieniem do procesu naboru proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dane-osobowe---klauzula-informacyjna

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

Udostępnił: Karolina Kot

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Wprowadzono: 31.05.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×