Biuro - zdjęcie 2
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
01-211 Warszawa Giełdowa 7/9
print as PDF
Ogłoszenie nr 112536 / 17.12.2022
Dołącz do nas jako:

starszy specjalista

Do spraw: analiz danych uzyskanych w wyniku inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz w ramach Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji, a także prowadzenia rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych i rejestru jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Zarządzania Danymi, Departament Strategii i Analiz
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Analizuje dane pozyskane w wyniku inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych oraz w ramach Punktu Informacyjnego ds. Telekomunikacji oraz generuje raporty w tym zakresie, gromadzi, przetwarza oraz archiwizuje dane o infrastrukturze telekomunikacyjnej i infrastrukturze technicznej w tym aktualizuje bazy danych
 • Prowadzi rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz rejestr jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, a także bierze udział w tworzeniu i aktualizacji bazy danych w tym zakresie
 • Weryfikuje dane przekazywane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w ramach art. 7 Prawa telekomunikacyjnego
 • Bierze udział w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną
 • Uczestniczy w pracach związanych z przygotowaniem procesu retencji danych o infrastrukturze telekomunikacyjnej oraz ich publikacją
 • Analizuje dane i informacje przekazywane do Departamentu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty użyteczności publicznej oraz inne podmioty przekazujące dane
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w zakresie sporządzania analiz danych
 • Znajomość jęzka angielskiego na poziomie B 1
 • Znajomość: ustawy Prawo telekomunikacyjne; ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych; rynku telekomunikacyjnego w tym zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji; zagadnień dotyczących konfliktu interesów oraz przeciwdziałania korupcji
 • Umiejętność: przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem środowiska Ms Excel i formułowania zapytań SQL do baz danych, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów, interpretacji przepisów prawa
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20%
  wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa
  itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich
  rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie
 • Parking dla rowerów
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Dodatkowe informacje

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.


Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po
zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem
oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.


W przypadku składania dokumentów elektronicznie, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane
własnoręcznie lub cyfrowo przez kandydatki/kandydatów i załączone w formie skanów/zdjęcia lub pliku pdf do
formularza rekrutacyjnego.
Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
 • Test wiedzy
 • Test kompetencyjny
 • Zadanie praktyczne
 • Rozmowa kwalifikacyjna - w tym weryfikacja znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie dotyczące spełniania wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 28 grudnia 2022

w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112536"
na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 534-91-24
 • Dokumenty należy złożyć do: 28.12.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji
  Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
  danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Skurczyńska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 17.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×