Biuro - zdjęcie 18 - kołonotatnik
Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
00-807 Warszawa Aleje Jerozolimskie 94
print as PDF
Ogłoszenie nr 78577 / 20.05.2021
Dołącz do nas jako:

referendarz

Do spraw: sekretarsko-biurowej, Wydział Koordynacji i Spraw Obywatelskich, Gabinet Głównego Inspektora
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up Naszą misją jest kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i niezarobkowego przewozu osób i rzeczy. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Zapewnia obsługę sekretarsko-biurową Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora, Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora i jego Zastępcy;
 • Segreguje, ewidencjonuje i tworzy zbiory dokumentacji wytwarzanej w sekretariacie GI oraz na polecenie przełożonego przygotowuje projekty pism i email-i w zakresie organizacyjnym pracy GI, tj. odpowiedzi na zaproszenia, listy gratulacyjne;
 • Zapewnia obsługę organizacyjną w zakresie współpracy Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora i Dyrektora Gabinetu Głównego Inspektora oraz jego Zastępcy z organami Inspekcji i innymi organami oraz protokolarną i techniczną obsługę spotkań, narad i konferencji;
 • Rozdziela sprawy pomiędzy pracowników Gabinetu Głównego Inspektora zgodnie z dekretacjami Głównego Inspektora, Zastępców Głównego Inspektora, Dyrektora GGI i jego Zastępcy, oraz przekazuje komunikaty, polecenia i ustalenia;
 • Rozdziela korespondencję przychodzącą do Inspektoratu, Głównego Inspektora, jego Zastępców, pomiędzy właściwe rzeczowo komórki organizacyjne Inspektoratu, zgodnie z dekretacjami Głównego Inspektora oraz Zastępców Głównego Inspektora;
 • Przechowuje i ewidencjonuje Instrukcje wyjazdowe i sprawozdania z odbytych służbowych podróży zagranicznych wszystkich pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość przepisów: znajomość regulacji wewnętrznych GITD, w szczególności regulaminu organizacyjnego i regulaminów wewnętrznych poszczególnych komórek organizacyjnych, Regulamin udzielania zamówień publicznych, Ustawa o Transporcie Drogowym, Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, Internet, MS Office) oraz urządzeń biurowych (faks, drukarka);
 • Kompetencje: współpraca w zespole, komunikatywność, organizacja pracy własnej, sumienność, orientacja na klienta, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku asystenckim lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
Co oferujemy

Oferujemy:

·           stabilną pracę, rozwój kompetencji i kwalifikacji poprzez pracę w ciekawych obszarach, współpracę z ekspertami;

·           regularnie wypłacane wynagrodzenie;

·           dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;

·           łatwiejsze godzenie życia zawodowego i prywatnego poprzez możliwość indywidualnie określonego czasu pracy;

·           dodatkowe wynagrodzenie roczne - trzynaste wynagrodzenie oraz nagrody jubileuszowe;

·           nagrody – w zależności od wyników pracy;

·           różnorodne szkolenia, refundację nauki języka obcego i studiów;

·           możliwość rozwoju zawodowego;

·           wsparcie na etapie wdrażania do pracy;

·           pakiet socjalny, w tym: kartę MultiSport, dofinansowanie wypoczynku, możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie; korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej.

Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych. Nietypowe godziny pracy.

 

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@gitd.gov.pl. W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną oświadczenia wymagane w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty przesłane po terminie lub nie spełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu nie są rozpatrywane. Weryfikacja wymagań formalnych odbywa się na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. Oferta jest uznana za kompletną, jeśli zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych pod adresem https://bip.gitd.gov.pl/praca/dokumenty-do-pobrania/.

 

Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad organizacji naboru znajdują się na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera: https://gitd.gov.pl/kariera/

 

Zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu do składania dokumentów. Osobom takim przysługuje  pierwszeństwo w zatrudnieniu, jeśli złożą kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność oraz znajdą się w gronie osób, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, przedstawionych przez komisję, przeprowadzającą nabór dyrektorowi generalnemu urzędu celem zatrudnienia wybranego kandydata.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

·           weryfikacja formalna nadesłanych ofert,

·           weryfikacja wiedzy,

·           weryfikacja umiejętności,

·           rozmowa kwalifikacyjna.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 31 maja 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

Z dopiskiem na kopercie/mailu oraz w CV: BDG.WKR.SR.110.58.2021

Zachęcamy do wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@gitd.gov.pl

UWAGA!
Ponieważ w trakcie rekrutacji kontaktujemy się za pomocą poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o sprawdzanie również skrzynki SPAM.
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 31.05.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Udostępnił: Karolina Gawkowska

Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 20.05.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×