Biuro - zdjęcie 3 - budynek i flaga UE
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4
print as PDF
Ogłoszenie nr 109698 / 04.11.2022
Dołącz do nas jako:

referendarz

Do spraw: kontroli i procedur w Wydziale Kontroli w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego
#administracja publiczna #członkostwo w UE
Umowa o pracę
na czas zastępstwa
contract for replacement
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up MFIPR - Miejsce, w którym tworzymy jutro. To TU codziennie dbamy o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadza systemowe kontrole/ wizyty monitoringowe, kontrole krzyżowe podczas których, analizuje niezbędne materiały, przygotowuje dokumentację, raporty i zalecenia pokontrolne, rozpatruje zastrzeżenia, monitoruje wdrożenie zaleceń i je ewidencjonuje
 • Nadzoruje proces kontroli delegowany do właściwych instytucji, poprzez analizowanie informacji/raportów pokontrolnych, monitorowanie procesu wdrażania działań naprawczych
 • Opracowuje i wdraża system zarządzania i kontroli oraz prowadzi nadzór nad jego realizacją poprzez przygotowywanie i aktualizację procedur wewnętrznych, weryfikowanie i opiniowanie instrukcji wykonawczych wraz z wyjaśnianiem interpretacji w zakresie wytycznych ds. kontroli, sprawozdań z realizacji rocznego planu kontroli
 • Rozpatruje skargi oraz wydaje opinie pokontrolne
 • Bierze udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz przeprowadza analizę ustaleń kontrolnych, przygotowuje propozycję stanowiska do informacji o wynikach kontroli NIK, monitoruje proces wdrażania zaleceń pokontrolnych
 • Zapewnia obsługę grup roboczych ds. kontroli poprzez organizowanie cyklicznych spotkań oraz obsługę merytoryczną i udział w ich posiedzeniach.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych, a w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego i kontroli EFS
 • Umiejętność sporządzania analiz, prognoz, notatek i pism
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność;
 • Umiejętności analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Finanse i rozwój zawodowy: dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy, trzynaste wynagrodzenie,
 • Pakiet szkoleń, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych
 • Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy: telepraca, praca zdalna, możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym między 7.00 a 9.00, możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie albo możliwość
  wcześniejszych wyjść z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej połączone z późniejszym odpracowaniem, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem, możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem
 • Sport, rekreacja, kultura i zdrowie: Platforma My Benefit, możliwość dofinansowania kart sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych lub kulturalno-oświatowych, miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy i sanitariaty, pomieszczenie lub
  stojaki na rowery na terenie urzędu, dofinansowanie do wypoczynku pracowników i dzieci pracowników, możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia medycznego i na życie
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy).
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego (kontakty bezpośrednie, telefoniczne mailowe)
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, sporadycznie może być to wyjazd zagraniczny
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie
  ich oryginałów (do wglądu).
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca. 
 • Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: 22 273 79 80 zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 73 08
 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Przed wysłaniem aplikacji prosimy o upewnienie się, że spełnienie wymagań jednoznacznie wynika z przesłanych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • weryfikacja ofert (czy dokumenty wpłynęły w terminie, czy załączono dyplom potwierdzający wymagane wykształcenie, czy wskazano wymagany poziom znajomości języka)
 • sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna (jeśli jest wielu kandydatów np. 10 i/lub jest wiele wymagań wiedzowych etapem selekcyjnym jest test wiedzy/próbka pracy)
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski.
 • CV
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej
 • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac-MFIPR
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 18 listopada 2022

na adres:
Prosimy o przysyłanie aplikacji online. To szybszy, prostszy i tańszy sposób komunikacji z nami.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na aplikacji: 114 DZF
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 18.11.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO.Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługującychPaństwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod adresem):https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac

   

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Udostępnił: Monika Toroszewska

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 04.11.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×