Warszawa - panorama
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9
print as PDF
Ogłoszenie nr 89807 / 23.12.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: weryfikacji spełniania hurtowych warunków dostępu przez beneficjentów POPC w Wydziale Projektów Szerokopasmowych w Departamencie Regulacji
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Analizuje i zgłasza uwagi do ofert hurtowych przedstawianych przez beneficjentów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pod kątem aspektów ekonomicznych i prawnych
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących ustalania bądź zmiany warunków współpracy w zakresie dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie określenia ramowych warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Uczestniczy w opiniowaniu i tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych z zakresu telekomunikacji, dotyczących w szczególności dostępu telekomunikacyjnego, analizuje je pod kątem aspektów ekonomicznych i prawnych zapewnienia dostępu hurtowego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów, dotyczących aspektów ekonomicznych i prawnych zapewnienia dostępu hurtowego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Uczestniczy w pracach instytucji rządowych zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz kontrolę projektów realizowanych w ramach tego programu dotyczących aspektów ekonomicznych i prawnych zapewnienia dostępu hurtowego do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci wybudowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub prawnicze lub administracyjne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w obszarze ekonomii lub prawa lub administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy: Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie przepisów o zasadach ogólnych prowadzenia postępowań, ich wszczynania i wydawania decyzji; Prawo telekomunikacyjne w zakresie dostępu telekomunikacyjnego; o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw w zakresie zasad dostępu do infrastruktury technicznej
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów prawniczych dotyczących branży telekomunikacyjnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość grupowego ubezpieczenia na życie
 • Parking dla rowerów
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • Praca w pokoju, który jest klimatyzowany
Dodatkowe informacje

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 5689,49 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,8 ) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
 • Test wiedzy
 • Weryfikacja znajomości języka angielskiego
 • Test kompetencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 13 stycznia 2022

na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
z dopiskiem „DR/WPS/4”
Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 5349 230
 • Dokumenty należy złożyć do: 13.01.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Sikorska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 23.12.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×