Biuro - zdjęcie 2
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
01-211 Warszawa ul. Giełdowa 7/9
print as PDF
Ogłoszenie nr 85628 / 08.10.2021
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

Do spraw: współpracy z organami regulacyjnymi państw członkowskich UE oraz współpracy z instytucjami Unii Europejskiej w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Spraw Zagranicznych
#administracja publiczna
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Nabór zdalny
remote recruitment

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Prowadzi sprawy związane z procesem decyzyjnym w UE, w tym w szczególności koordynuje przygotowania wkładu UKE do projektów instrukcji dla przedstawiciela na posiedzenie Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego H.05, monitoruje stan pracy legislacyjnych oraz współpracuje z ministrem właściwym do spraw łączności oraz Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy UE w tym zakresie
 • Przygotowuje opinie i stanowiska do projektów wspólnotowych aktów prawnych i dokumentów IRG/BEREC w celu przedstawienia ich na posiedzeniach grup roboczych, Grupy Kontaktowej IRG/BEREC i posiedzeniach plenarnych, a także w miarę potrzeby przekazuje ww. stanowiska przedstawicielom odpowiednich gremiów
 • Współpracuje z wybranymi grupami roboczymi BEREC, w tym bierze udział w posiedzeniach poszczególnych grup i zespołów
 • Analizuje przepisy prawa Unii Europejskiej w kontekście implementacji tych przepisów do prawa krajowego
 • Uczestniczy we współpracy dwustronnej z instytucjami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej, w tym organizuje spotkania i wizyty delegacji zagranicznych
 • Wyszukuje, analizuje i przygotowuje informacje na temat regulacji rynku telekomunikacyjnego w innych państwach na potrzeby Urzędu w celu zapewnienia informacji na temat doświadczeń i rozwiązań stosowanych w innych krajach oraz przygotowuje informacje o regulacji polskiego rynku telekomunikacyjnego (np. w formie odpowiedzi na kwestionariusze) na potrzeby organizacji międzynarodowych i organizacji regulatorów
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok we współpracy z instytucjami UE lub związane ze współpracą międzynarodową
 • Znajomość: przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi; europejskich regulacji prawnych w zakresie łączności elektronicznej; rynku telekomunikacyjnego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa krajowego i unijnego
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania oraz prowadzenia współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, organami regulacyjnymi innych państw oraz organizacjami zrzeszającymi regulatorów
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Dogodną lokalizację w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego
 • Ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00)
 • Możliwość pracy zdalnej w okresie zagrożenia epidemicznego
 • Możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy)
 • Bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów
 • Spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.)
 • Pakiet socjalny m.in.: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
 • Możliwość wykupienia grupowego ubezpieczenia na życie
 • Parking dla rowerów
 • Pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • krajowe lub zagraniczne podróże służbowe
Dodatkowe informacje

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

 

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
 • Test wiedzy
 • Weryfikacja znajomości języka angielskiego
 • Zadanie praktyczne
 • Test kompetencyjny
 • Rozmowa kwalifikacyjna
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 29 października 2021

na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
z dopiskiem „DSZ/WSE/4"
Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
22 53 49 230
 • Dokumenty należy złożyć do: 29.10.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Udostępnił: Małgorzata Sikorska

Komórka organizacyjna: Wydział Kadr i Rozwoju/Biuro Dyrektora Generalnego

Wprowadzono: 08.10.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×