Biuro - zdjęcie 3 - budynek i flaga UE
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4
print as PDF
Ogłoszenie nr 117527 / 15.03.2023
Dołącz do nas jako:

główny specjalista

w Wydziale Transportu i Turystyki w Departamencie Programów Ponadregionalnych
#administracja publiczna #członkostwo w UE
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
quote-up MFIPR - Miejsce, w którym tworzymy jutro. To TU codziennie dbamy o to, by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących realizacji V. priorytetu Zrównoważona turystyka w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW);
 • Wdrażanie priorytetu V. programu FEPW;
 • Przygotowanie zasad oceny i wyboru projektów w priorytecie V. programu FEPW;
 • Monitorowanie postępu i efektów realizacji priorytetu V. programu FEPW;
 • Sprawozdawczość z realizacji priorytetu V. programu FEPW;
 • Koordynacja zagadnień z sektora turystyki na poziomie Departamentu.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe
 • Staż pracy co najmniej 3 lata w sektorze turystyki - przygotowanie i realizacja projektów infrastrukturalnych, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • Wiedza z zakresu przygotowania i realizacji projektów partnerskich i infrastrukturalnych z sektora turystyki, w tym współfinansowanych ze środków UE;
 • Wiedza z zakresu zadań i funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • Współpraca, komunikacja, rzetelność;
 • Myślenie analityczne;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy

Finanse i rozwój zawodowy:

 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • trzynaste wynagrodzenie;
 • bogaty pakiet szkoleń;
 • refundacje nauki języka;
 • refundacja studiów podyplomowych.

 

Elastyczne formy zatrudnienia i świadczenia pracy:

 • praca zdalna;
 • możliwość rozpoczynania i kończenia pracy w przedziale czasowym między 7.00 a 9.00;
 • możliwość obniżenia pracownikom wymiaru czasu pracy w trudnym dla nich okresie;
 • możliwość wcześniejszych wyjść z pracy w celu załatwienia sprawy osobistej połączone z późniejszym odpracowaniem;
 • pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem;
 • możliwość przyjścia do pracy z dzieckiem.

 

Sport, rekreacja i zdrowie:

 • Platforma Benefit;
 • możliwość dofinansowania kart sportowych lub zajęć sportowo-rekreacyjnych;
 • miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy i sanitariaty;
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu;
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników;
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników;
 • możliwość zakupu dodatkowego pakietu medycznego;
 • możliwość zakupu dodatkowego ubezpieczenia na życie.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami;
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów;
 • Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy);
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych);
Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

Praca z bazami danych/programami specjalistycznymi;

Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Dodatkowe informacje

• Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu.
• Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
• Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
• Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

Dodatkowe informacje nt. zadań można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 22 273 82 26, zaś w zakresie przebiegu procesu rekrutacyjnego pod nr tel.: 22 273 75 40.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:
 • Weryfikacja formalna ofert (czy dokumenty wpłynęły w terminie, czy załączono dyplom potwierdzający wymagane wykształcenie, czy wskazano wymagany poziom znajomości języka, czy z dokumentów wynika długość i rodzaj wymaganego doświadczenia);
 • Sprawdzian wiedzy/umiejętności/rozmowa kwalifikacyjna (jeśli jest wielu kandydatów np. 10 i/lub jest wiele wymagań wiedzowych etapem selekcyjnym jest test wiedzy/próbka pracy).
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokumenty należy przygotować w języku polskim. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski;
 • CV;
 • Kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie – w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej prosimy o przesłanie kopii pisemnej informacji o zagranicznym dyplomie wydanej przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej;
 • Najpóźniej w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci przekazują/uzupełniają u rekrutera wszystkie wymagane prawem oświadczenia, w tym własnoręcznie podpisane: oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Aktualny wzór oświadczeń jest dostępny pod adresem: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac
 • Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 7 kwietnia 2023

na adres:
Aplikuj elektronicznie
   
lub w formie papierowej na adres:
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na aplikacji: 27 DPP
Kancelaria czynna w godz. 8.15-16.15

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.04.2023
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Minister zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w celu udziału w kolejnych naborach, w celach archiwizacyjnych oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, c i f oraz art. 9 ust. 2 lit b RODO. Pełna informacja dotycząca zasad przetwarzania Państwa danych osobowych w tym przysługujących Państwu uprawnień dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa (a bezpośrednio pod adresem):

  https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/jak-do-nas-aplikowac

   

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny

Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie

Udostępnił: Sebastien Kalisiak

Komórka organizacyjna: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Wprowadzono: 15.03.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×