Kraków - panorama
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
30-965 Kraków ul. Brodowicza 13
print as PDF
Ogłoszenie nr 84675 / 21.09.2021
Dołącz do nas jako:

asystent

Do spraw: Dział ds. Bezpieczeństwa Żywności Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji oraz nadzoru farmaceutycznego
#administracja publiczna #weterynaria
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Uczestnictwo w kontrolach merytorycznych dotyczących działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowania przez nich nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy produkcji, umieszczaniu na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie bezpieczeństwa żywności.
 • Przygotowywanie korespondencji w zakresie wykonywanych zadań.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w II instancji.
 • Udział w szkoleniach dla urzędowych lekarzy weterynarii w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Współpraca z innymi inspekcjami ( Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa).
 • Znajomość przepisów wetrynaryjnej administracji publicznej.
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo jazdy kat. B (czynne) wymóg niezbędny.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz poza nią - wyjazdy służbowe ( kontrole podmiotów nadzorowanych, szkolenia. Kontakt z materiałem zakaźnym, praca w zespole, precyzja i samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, narażenie na stres, zagrożenie korupcją. Praca administracyjno - biurowa w wymuszonej pozycji ciała z wykorzystaniem zestawu komputerowego i urządzeń biurowych powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy zlokalizowane  na drugim piętrze budynku biurowego oświetlane  przez światło naturalne i sztuczne. Wejście do budynku przystosowane dla  osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych, niesłyszących i głuchoniemych.

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
calendar icon

Aplikuj

do 8 października 2021

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 84675"
na adres:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
kontakt telefoniczny 12 293 1024
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.10.2021
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, iż: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą w Krakowie, ul. Brodowicza 13, 30-965 Kraków 69, tel.: (12) 293 1000; fax: (12) 293 1090; email: wiw@wiw.krakow.pl. Inspektor ochrony danych: Kontakt do inspektora ochrony danych: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iodo@wiw.krakow.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres administratora danych, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych” Cel przetwarzania danych, oraz podstawa prawna: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracy w służbie cywilnej, na podstawie: Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Odbiorcy danych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Lista kandydatów (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) spełniających wymagania formalne opublikowane zostaną na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Krakowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń Inspektoratu, a lista osób, które wygrają nabór także dodatkowo w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Małopolski Lekarz Weterynarii ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) Prawo dostępu do danych osobowych: Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, email: kancelaria@uodo.gov.pl. Konsekwencje niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie: Wojewódzki Lekarz Weterynarii nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Pani/Pana nie będą zapadać automatycznie i nie będą profilowane.

Wytworzył/odpowiada: Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie

Udostępnił: Beata Jarecka

Komórka organizacyjna: Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych i BHP

Wprowadzono: 21.09.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×