Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
67-400 Wschowa ul. Kazimierza Wielkiego 4
print as PDF
Ogłoszenie nr 101585 / 28.06.2022
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor weterynaryjny

Do spraw: higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego zespól ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • nadzór nad zatwierdzonymi podmiotami, gospodarstwami produkcji mlecznej, nad dobrostanem zwierząt rzeźnych
 • weryfikowanie systemów i procedur identyfikacji - śledzenie przepływu żywności od surowca do produktu gotowego
 • kontrole sposobu postepowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pozyskiwanymi w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego
 • prowadzenie stosownej dokumentacji w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego
 • kontrole obwodów badania zwierząt rzeźnych i mięsa-terenowych i rzeźnianych w zakresie prawidłowości badania przed i poubojowego oraz prowadzenia przedmiotowej dokumentacji
 • bieżące szkolenia urzędowych lekarzy weterynarii
 • pobieranie prób do badań monitoringowych
 • pobieranie prób produktów gotowych w ramach urzędowej kontroli żywności
 • weryfikowanie harmonogramów badń właścicielskich
 • sporządzanie planów pracy
 • prowadzenie postepowania w sprawach o wymierzeniu kar pieniężnych
 • prowadzenie postepowania administracyjnego w I instancji
 • nadzór i wystawianie świadectw zdrowia dla wysyłek zwierząt w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz wysyłek zwierząt do krajów trzecich
 • nadzór nad wysyłkami produktów pochodzenia zwierzęcego do państw trzecich
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne
 • Doświadczenie zawodowe
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • komunikatywność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • znajomość obowiązujących przepisów związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej, prawa administracyjnego, służby cywilnej
 • znajomość obsługi komputera
 • czynne prawo jazdy kat.B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy

praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00,

praca administracyjno-biurowa,

praca w terenie,

wyjazdy służbowe samochodem służbowym,

kontakt ze zwierzętami,

narzędzia pracy: komputer, telefon służbowy, urządzenia pomiarowe, urządzenia biurowe

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
calendar icon

Aplikuj

do 8 lipca 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 101585"
na adres:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
ul. Kazimierza Wielkiego 4
67-400 Wschowa
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
65 511 46 58
 • Dokumenty należy złożyć do: 08.07.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: 655114658
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: 655114658
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie

Udostępnił: Elżbieta Ławrynowicz

Komórka organizacyjna: Zespół finansowo-księgowo-administracyjny

Wprowadzono: 28.06.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×