Biuro - zdjęcie 2
Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska Komenda Miejska Policji 23
print as PDF
Ogłoszenie nr 77021 / 16.04.2021
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor

Wydział Kryminalny Komisariatu Policji w Terespolu

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • wprowadzanie do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) danych źródłowych wytworzonych w Komisariacie Policji w Terespolu w zakresie formularzy rejestracyjnych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych (KSIP-12)
 • prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych, postępowań sprawdzających oraz udzielanych pomocy prawnych dla innych jednostek policji lub uprawnionych organów
 • przygotowywanie wytworzonej dokumentacji przez Wydział Kryminalny do przekazania do składnicy akt w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej
 • przyjmowanie i wydawanie dowodów rzeczowych, zajętego tymczasowo mienia, śladów i innych przedmiotów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • wydawanie dowodów rzeczowych na podstawie dyspozycji prokuratury, sądu lub innego urawnionego organu
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Dyspozycyjność
 • Komunikatywność
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

praca biurowa w pomieszczeniu na I piętrze, naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, podjazd na zewnątrz budynku dla osób               z niepełnosprawnością

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru będzie realizowane w maju 2021 roku i może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot. • Oferowane warunki wynagrodzenia - wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.800,04 zł (mnożnik 1,3780) oraz dodatek z tytułu wysługi (prawo do niego nabywa się po udokumentowaniu pięciu lat pracy i wynosi on 5% wynagrodzenia zasadniczego. Z każdym rokiem wzrasta o 1% aż do momentu, aż osiągnie 20%). • List motywacyjny, CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, niepodpisane, niekompletne oraz przesłane po terminie (liczy się data nadania) nie będą brane pod uwagę. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mail o terminie kolejnego etapu naboru. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania ofert zachęcamy także osoby niepełnosprawne. •

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

test wiedzy

rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniająca do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
calendar icon

Aplikuj

do 27 kwietnia 2021

na adres:
KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W BIAŁEJ PODLASKIEJ
21-500 BIAŁA PODLASKA
PLAC WOJSKA POLSKIEGO 23
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 814 1197
 • Dokumenty należy złożyć do: 27.04.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej ul. Pac Wojska Polskiego 23, tel. 47 814 1186. 2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – e-mail: iod.bialapodlaska@lu.policja.gov.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji. 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Miejski Policji

Jednostka organizacyjna: Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej

Udostępnił: Katarzyna Śledź

Komórka organizacyjna: Zespół Kadr i Szkolenia

Wprowadzono: 16.04.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×