Biuro - zdjęcie 2
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
21-550 Terespol brak brak
print as PDF
Ogłoszenie nr 104130 / 10.08.2022
Dołącz do nas jako:

kontroler weterynaryjny

Do spraw: kontroli pasz niezawierających komponentów pochodzenia zwierzęcego posterunek granicznej kontroli weterynaryjnej w Hrebennem i Hrubieszowie

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • wykonywanie kontroli pasz niezawierających komponentów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z przepisami UE i prawa krajowego
 • wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie sprawozdawczości wynikającej z obowiązujących przepisów oraz współpraca przy sporządzaniu i archiwizacji dokumentacji wymaganej przepisami prawa krajowego, UE oraz regulacjami wewnętrznymi
 • monitorowanie zmian w przepisach krajowych i UE dotyczących wykonywania kontroli
 • udzielanie informacji na temat kontroli pasz niezawierających komponentów pochodzenia zwierzęcego wszystkim zainteresowanym podmiotom zewnętrznym
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie zakończone zdaniem egzaminu maturalnego.
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • prawo jazdy kategorii B i doświadczenie w prowadzeniu samochodu osobowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu – technologii żywienia, zootechnicznym, rolnictwo, ogrodnictwo lub inne związane z ochroną zdrowia publicznego
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji weterynaryjnej bądź innej inspekcji związanej z ochroną zdrowa publicznego
 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość języka obcego: preferowany angielski, ukraiński i rosyjski wstopniu komunikatywnym (B2)
 • znajomość obsługi specjalistycznych programów informatycznych (GLWe, TRACES, RASFF)
 • znajomość zagadnień związanych z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi kontroli pasz nie zawierających komponentów zwierzęcych
Dostępność
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy
- praca w siedzibie posterunków w systemie 12 godzinnym, jednozmianowa bądź dwuzmianowa, biurowa, wyjazdy służbowe na delegacje, - obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego, - praca na strefach kontrolnych o obniżonej temperaturze otoczenia, - praca na wysokościach do 3 m, obsługa wózka widłowego, pomostów hydraulicznych, - pobieranie prób laboratoryjnych produktów ze środków transportu, - miejsce pracy mieści się na parterze i piętrze, - praca w budynku nieposiadającym podjazdów oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno zawierać sformułowanie " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)." W procesie rekrutacji rozpatrzeniu podlegają jedynie oryginały dokumentów. Przesłane drogą elektroniczną skany dokumentów nie spełniają wymogów formalnych. Dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej mailowo lub telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone. Prosimy o niezamieszczanie zdjęć w CV. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 833752082. Informacja o wyniku rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Inspektoratu.

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
calendar icon

Aplikuj

do 20 sierpnia 2022

na adres:
Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
Terminal Samochodowy w Koroszczynie
21-550 Terespol
 • Dokumenty należy złożyć do: 20.08.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Przetwarzanie danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  • Administrator danych i kontakt do niego: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie Terminal Samochodowy, 21-550 Terespol tel. 833752082
  • Kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 833752082; m.struk@griwkor.pl
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane
Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Graniczny Lekarz Weterynarii

Jednostka organizacyjna: Graniczny Inspektorat Weterynarii w Koroszczynie

Udostępnił: Justyna Lipka

Komórka organizacyjna: Kadry-księgowość

Wprowadzono: 10.08.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×