Łódź - panorama
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
98-200 Sieradz T. Grzesika R. Piwnika 1
print as PDF
Ogłoszenie nr 108050 / 11.10.2022
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: Prowadzenie sekretariatu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu Sekcja Organizacji i Kadr
#obsługa sekretarska
Pierwszeństwo dla osób
z niepełnosprawnościami
priority for people with disability

Termin składania ofert minął. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana po jego zakończeniu i link do wyniku zostanie umieszczony w tym miejscu.
quote-up Państwowa Straż Pożarna quote-down
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 •  Prowadzenie spraw obiegu dokumentów wpływających i wychodzących
 •  Prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego
 •  Rozliczanie czasu pracy i służby pracowników cywilnych i funkcjonariuszy systemu codziennego komendy powiatowej
 •  Realizowanie zadań z zakresu polityki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych
 •  Prowadzenie ewidencji czasu służby i pracy
 •  Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich pracowników cywilnych i strażaków
 •  Prowadzenie planów ewidencji i kart rozliczeniowych urlopów
 •  Prowadzenie terminowości i przygotowywanie w zakresie kadrowym opinii służbowych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe Administracja lub zarządzanie zasobami ludzkimi.
Co oferujemy
 • Miejsce do ćwiczeń lub zajęcia sportowo-rekreacyjne w miejscu pracy
 • Miejsce do odświeżenia się
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Na chwilę obecną brak wind, podjazdów oraz drzwi i toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Warunki pracy

Peaca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Narzędzia i materiały pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, faks, skaner.

Dodatkowe informacje
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich).
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

1. Weryfikacja dokumentów

2. Weryfikacja umijętności obsługi: urządzeń biurowych, pakietu MS Office, tworzenia pism o charakterze urzędowym.

3. Rozmowa kwalifikacyjna

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 24 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu ul. T. Grzesika R. Piwnika 1, 98-200 Sieradz
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
43 828-10-65
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 24.10.2022
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
  dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
  §1
  1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej
  Straży Pożarnej, z siedzibą w Sieradzu, ul. T. Grzesika R. Piwnika 1, 98-200 Sieradz
  2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, z siedzibą w Łodzi,
  ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź, wyznaczony został dla Komendy Powiatowej
  Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, z siedzibą w Sieradzu, ul. T. Grzesika R. Piwnika 1,
  98-200 Sieradz, Inspektor Ochrony Danych, e-mail: iod@straz.lodz.pl
  3. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu wyznaczony został Specjalista
  Ochrony Danych, e-mail: sod.kppspsieradz@straz.lodz.pl.

Wytworzył/odpowiada: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka organizacyjna: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu

Udostępnił: Sławomir Osiewała

Komórka organizacyjna: JRG PSP

Wprowadzono: 11.10.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×