Biuro - zdjęcie 2
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku
87-800 Włocławek uL.STODÓLNA 68
print as PDF
Ogłoszenie nr 112872 / 23.12.2022
Dołącz do nas jako:

inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
#administracja publiczna
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dot. bezpieczeństwa ludzi i mienia
 • Opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie.
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień
 • Prace administracyjne i archiwizacyjne
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie budowlane
 • Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS OFFICE)
 • Umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe • Umiejętność pracy w zespole • Odporność na stres • Komunikatywność • Dyspozycyjność
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca w terenie, praca biurowa przy komputerze. Podczas kontroli możliwość pracy na wysokości, na zewnątrz obiektów, narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia dokumentu Prawo jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
calendar icon

Aplikuj

do 2 stycznia 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 112872"
na adres:
87-800 Włocławek
ul.Stodólna 68
pokój 110
 • Dokumenty należy złożyć do: 02.01.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Klauzula informacyjna/rekrutacja

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy,  że:

  1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku, reprezentowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z siedzibą: ul. Stodólna 68, 87-800 Włocławek. Kontakt z Administratorem: tel. 54 230 46 75.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem:  inspektor@kiodo.pl. Funkcję tę pełni w naszej jednostce Paweł Modrzejewski.
  3.      Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  §  art. 6 ust. 1 lit c RODO celem realizacji procesu rekrutacyjnego w związku z ogłoszeniem naboru  na wolne stanowisko ……………………. i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

  §  art. 6 ust 1 li b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędna do zawarcia umowy o pracę;

  §  art. 6 ust 1 lit a RODO – tj. na podstawie zgody wyrażonej przez kandydata                    w przypadku dobrowolnego podania danych wykraczających poza obowiązujące przepisy lub zgody wyrażonej na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

  Podanie danych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa. Brak podania tych danych powoduje wstrzymanie procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny, związany z rekrutacją, a po jej zakończeniu przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną                     w drodze naboru.
  Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesie profilowania ani przekazywane                 do innych państw
  Dane osoby wybranej w przeprowadzonej rekrutacji zostaną udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych. 
  Na zasadach określonych w RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 
  a)      dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia                       lub ograniczenia przetwarzania,

  b)      przenoszenia danych;

  c)      cofnięcia  zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem 

  d)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania naruszającego przepisy.

   

                  data i czytelny podpis

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Włocławku

Udostępnił: Jadwiga Gołębiewska

Komórka organizacyjna: Nadzór Budowlany

Wprowadzono: 23.12.2022

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×