Bydgoszcz - panorama
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
87-100 Toruń ŁAZIENNA 8
print as PDF
Ogłoszenie nr 121961 / 03.06.2023
Dołącz do nas jako:

starszy inspektor ochrony zabytków

Do spraw: ochrony zabytków nieruchomych w WUOZ w Toruniu - Wydział Zabytków Nieruchomych
#ochrona zabytków

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przygotowuje plany i sprawozdania dotyczące kontroli zabytków
 • Współpracuje ze stanowiskiem do spraw zabytkowych założeń zieleni przygotowując decyzje, postanowienia, wytyczne i opinie odnośnie planowanych rewaloryzacji zabytkowych założeń zieleni
 • Przygotowuje i prowadzi kontrole stanu zachowania i oględziny zabytków
 • Przygotowuje zalecenia pokontrolne, decyzje nakazowe oraz prowadzi postępowania egzekucyjne
 • Prowadzi postępowania związane z nakładaniem kar administracyjnych
 • Prowadzi kontrole roczne oraz kontrole doraźne jednostek podległych oraz jednostek samorządu terytorialnego pod względem realizacji powierzonych zadań
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe o profilu specjalistycznym: ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, architektura, historia sztuki
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • znajomość problematyki konserwatorskiej;
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
Co oferujemy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Możliwość skrócenia dnia pracy dla zapewnienia opieki nad dzieckiem lub osobą zależną
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;

- praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie;

- pomieszczenia biurowe znajduja się na dwóch kondygnacjach (schody, bez podjazdów i bez windy);

- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo;

- praca w biurze i w terenie ( równiez na wysokości pow. 3 m);

- premanentna obsługa klientów.

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
Planujemy następujące metody/techniki naboru:

- analiza aplikacji pod względem spełnienia wymagań formalnych,

- ocena merytoryczna aplikacji przez zespół rekrutacyjny,

- rozmowy rekrutacyjne

Pracę możesz rozpocząć od: 2023-06-26
notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
calendar icon

Aplikuj

do 16 czerwca 2023

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 121961"
na adres:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
87-100 Toruń, ul Łazienna 8
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(56) 6210692
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.06.2023
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000)

  Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

  Administrator danych i kontakt do niego: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 87-100 Toruń, ul. Łazienna 8; torun@torun.wkz.gov.pl

  Kontakt do inspektora ochrony danych: Kontakt z inspektorem ochrony danych  w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu następuje za pomocą adresu e-mail: biuro@oin.info.pl

  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja  dokumentów po przeprowadzeniu naboru.

  Informacje o odbiorcach danych: Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Toruniu.

  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego kandydata, w przypadku gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów archiwizacji.

  Uprawnienia:

  Prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 87-100 Toruń, ul. Łazienna 8, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Podstawa prawna przetwarzania danych: art.221 Kodeksu pracy oraz art.26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust.1 lit. c RODO

  Informacje o wymogu podania danych:

  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej są dobrowolne, jednak niezbędne w procesie naboru na stanowisko w służbie cywilnej.

  Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną, można odwołać w każdym terminie.

  Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przeważanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

   

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Jednostka organizacyjna: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Udostępnił: Adriana Zgolińska-Kuczyńska

Komórka organizacyjna: Wydział Budżetu i Finansów

Wprowadzono: 03.06.2023

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×