Biuro - zdjęcie 28 - zrolowane plany
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie
88-300 Mogilno Ul. Marii Konopnickiej 20
print as PDF
Ogłoszenie nr 88637 / 02.12.2021
Dołącz do nas jako:

referent

Do spraw: budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mogilnie
Umowa na czas
określony (np. projektu)
available for project time

Nabór zakończony. Wynik naboru dostępny jest TUTAJ
Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:
 • Przeprowadzanie kontroli budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonywania z pozwoleniem na budowę , projektem budowlanym ,przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dot. bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Dokonywanie kontroli istniejących obiektów budowlanych ,obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem ,warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnymi.
 • Udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych
 • Opracowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych oraz ich egzekwowanie
 • Przyjmowanie skarg i wniosków, należyte i terminowe załatwianie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzialenie im wyjaśnień
 • Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zaleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Przygotowywanie projektów decyzji ,postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową , utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych
Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie budowlane - elektrotechniczne , sanitarne lub inne związane z budownictwem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)
 • Wykształcenie: wyższe o kierunku budowlanym
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • odporność na stres
Co oferujemy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.
Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu - wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu mogileńskiego- reprezentacja urzędu - narzędzia i materiały pracy:

zestaw komputerowy z oprogramowaniem ,obsługa komputera powyżej 4h/dobę, większość pozycji wykonywana w pozycji siedzącej ,bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych ,siedziba urzędu znajduje się na I piętrze (brak windy).

Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Kandydat powinien być pełnosprawny ruchowo ze względu na charakter pracy ,związanej z kontrolą na budowie i koniecznością np. wchodzenia po drabinie , poruszania się po rusztowaniu czy schodzenia do wykopów. Uprzejmie informujemy ,że skonsultujemy się z wybranymi kandydatami tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie . Oferty otrzymane w formie elektronicznej , po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy. Szczegółowe informacje drogą e-mail : pinb@pinbmogilno.pl

notice icon 1

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
notice icon 2

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • prawa jazdy kat. B
calendar icon

Aplikuj

do 17 grudnia 2021

w formie papierowej i w zamkniętej kopercie
na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie ,ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno
z dopiskiem " Oferta pracy".
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
(52) 318-54-40
Więcej o pracy w urzędzie
 • Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
Przetwarzanie danych osobowych
  DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie ,reprezentowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z siedzibą : ul. Marii Konopnickiej 20 , 88-300 Mogilno.

  Kontakt z administratorem : pinb@pinbmogilno.pl

  Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni w naszej jednostce Paweł Modrzejewski.

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: inpektor@kiodo.pl .

Wzory oświadczeń

Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mogilnie

Udostępnił: Justyna Kleczkowska

Komórka organizacyjna: PINB Mogilno

Wprowadzono: 02.12.2021

Strona używa plików cookies, aby ułatwić Tobie korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza wyrażenie zgody. Więcej informacji w Polityce prywatności.

×